* El. paštas:

Apie projektą

                Lietuvos spaustuvininkų asociacija 2010 m. balandžio 1 d. pasirašė Europos socialinio fondo paramos sutartį pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visa gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektui „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01- 097)

                Projekto tikslas - sukurti efektyvų spaudos ir leidybos studentų praktikos modelį. Projekto metu, dalyvaujant įmonių, asociacijų ir aukštųjų mokyklų atstovams, parengtos 3 praktinio mokymo metodikos (praktikų vadovams aukštosiose mokyklose, praktikų vadovams įmonėse ir studentams), apmokyta 22 praktikos vadovų; sukurta informacinė praktikos vietų sistema (internetinis portalas), parengta įmonių, kuriose atliekama praktika, sertifikavimo metodika ir atliktas įmonių sertifikavimas. Projekto pabaigoje bus atliktas praktikos modelio testavimas, kuriame dalyvaus 60 spaudos ir leidybos srities studentų.

Projekto partneriai

            

            

          

          

Projekto partneriai: Vilniaus Universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno kolegija, UAB „Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla“, UAB „Aurika“, UAB „Antalis“, UAB „Flexpro“, Lietuvos leidėjų asociacija, UAB „Firidas“, Lietuvos ir Slovakijos akcinė bendrovė „Grafobalt Vilnius“, UAB „Petro ofsetas“.

Projektui skirtas 95% Europos socialinio fondo finansavimas. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.