* El. paštas:

Edukacinė medžiaga

                     Vykdant projektą „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“ parengtos ir išleistos praktinio mokymo metodikos, pagrįstos inovatyviais mokymo ir mokymosi metodais. Šios metodikos skirtos praktikos vadovams įmonėse – tutoriams, praktikos vadovams mokymo įstaigose – mentoriams ir studentams.

                 Metodikos yra konsultacinės įmonės Kitokie projektai ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) bendradarbiavimo rezultatas. Jose aprašytas vienas galimų studentų praktikos organizavimo modelių bei papildoma metodinė medžiaga susijusi su šio modelio įgyvendinimu. Kuriant aprašytąjį praktikos modelį bendradarbiauta tiek su praktiką organizuojančiais įmonių atstovais (tutoriais), tiek ir su praktiką organizuojančiais aukštųjų mokyklų atstovais (mentoriais).

                Svarbu, kad metodikos buvo sumanytos ir rašomos ne kaip instrukcijos, kurias paraidžiui vadovaujantis būtų sėkmingai įgyvendinta studentų praktika, o kaip detalus galimo praktikos modelio aprašymas su savais principais, išdėstyta logika, praktikos organizavimo ir studentų, tutorių ir mentorių bendradarbiavimo struktūra, metodinėmis rekomendacijomis, kurios praktikoje turėtų būti įgyvendinamos kritiškai žvelgiant į realią situaciją.