* El. paštas:

Studento praktikos vadovas. Dalomoji medžiaga ir dalyvavimo praktikoje rekomendacijos

Parsisiųsti knygą PDF formatu

            Knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje pristatomas praktikos atlikimo modelis: pagrindiniai principai, etapai ir tam tikra „naudotojo instrukcija“ studentui, kurioje aprašoma, kaip praktikoje gauti daugiau naudos. Antrojoje dalyje aptariami kiti su praktikos atlikimu susiję reikšmingi dalykai: kompetencijos ir jų svarba praktikoje, galimybės mokytis iš patirties, pagal rekomenduojamą modelį organizuojamos praktikos atlikimui itin svarbi informacija apie komandinį darbą ir projektų planavimą.