* El. paštas:

Įmonėms

                Lietuvos spaustuvininkų asociacija kartu su partneriais – verslo ir mokymo įmonėmis įgyvendina projektą „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“. Projektas buvo sąlygotas dėl egzistuojančio didelio atotrūkio tarp studentų praktikos metu ugdomų gebėjimų bei spaudos ir leidybos pramonei reikalingų specialistų įgūdžių, kurių kompetencijos leistų dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis, valdyti įmonės verslo procesus.

                Dabartiniu metu apie 80 proc. studentų atlieka daugiau pažintinę praktiką, o ne praktiką, kurios metu būtų ugdomi darbo rinkos poreikius atitinkantys gebėjimai ir kompetencijos. Ši problema ne kartą nagrinėta Lietuvos spaustuvininkų asociacijos Verslo ir mokslo bendradarbiavimo komiteto posėdžiuose, identifikuota specialistų poreikio tyrimais bei apibrėžta Lietuvos spaudos pramonės strategijoje. Problema iš esmės sąlygota menko aukštųjų mokyklų bei verslo sektoriaus tęstinio bendradarbiavimo specialistų rengimo srityje. Šiam bendradarbiavimui paskatinti nepakanka vien vidinės aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių motyvacijos bei, kas svarbiausia, finansinių išteklių. Projektas, finansuojamas ES fondų, leido sukurti praktikos organizavimo sistemą, kurios tęstinumas būtų užtikrinamas mokslo ir verslo institucijų įprastinėmis šiam reikalui skiriamomis lėšomis bei vykdomais procesai, tačiau kuriam sukurti nepakaktų vidinių verslo ir mokslo institucijų finansinių išteklių.

                 Projekto metu parengtos metodikos, leidžiančios užtikrinti tutorių ir mentorių tęstinį parengimą ir pasibaigus projektui. Tai užtikrins aukštųjų mokyklų praktikos vadovų poreikį nuolatiniam kvalifikacijos kėlimui bei įmonių poreikį pritraukti pažangius studentus, kurį įmonės patenkintų integruodamosios į praktikų organizavimo sistemą. Sukurta informacinė praktikos vietų sistema leis užtikrinti optimalų praktikos organizavimo būdą pasiekiant optimalių rezultatų su mažiausiomis piniginėmis ir laiko sąnaudomis.