* El. paštas:

Mokslo ir studijų institucijoms

                     Lietuvos spaustuvininkų asociacija kartu su partneriais – verslo ir mokymo įmonėmis įgyvendina projektą „Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas“.

                     Projektas, apjungdamas partnerių poreikius ir remdamasis mokslo bei technologijų vystymosi principu, stiprina ryšius tarp verslo ir mokslo organizacijų, įtvirtina realų poreikį kurti efektyvią praktikų organizavimo sistemą ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą. Projekto eigoje studentai atliks praktikas spaudos ir leidybos pramonės įmonėse pagal naujai parengtas metodikas, pagristas naujausiais inovatyviais mokymo ir mokymosi metodais. Studentams suteikiamos realios galimybės susipažinti su pačia moderniausia spaustuvių įranga, visais spaudos gamybos proceso etapais, įvairiomis technologijomis, gaminių kokybės analize, spaudos medžiagų įvairove, gaminių charakteristikų analize ir įgauti aiškią spaudos pramonės veiklos struktūrą. Spaudos įmonės padeda augti ir tobulėti, profesionalais norintiems būti spaudos pramonės studentams, bei atsirenka perspektyviausius į savo darbuotojų gretas, tuo užtikrindamos optimaliausią žinių ir gabumų panaudojimą.